Хидроцел / Hydra Cel

Продуктът Хидроцел представлява минерален концентрат от нанокластери, който подобрява характеристиките на вътрешната течна среда на организма (междуклетъчната течност): рН, повърхностно напрежение, йонна проводимост, окислително-редукционен потенциал. Това създава условия за по-ефективно усвояване на хранителните вещества.

Хидроцел променя структурата на водата, тъй като освобождава от нанокластерите отрицателно заредени водородни йони, в резултат на което намалява нейното повърхностно напрежение. Това способства за активното участие на тази вода в биохимичните процеси, протичащи в организма.

Получените с помощта на нанотехнологиите нанокластери представляват микрочастици с големина от 1 до 5 нанометра, покрити частично с растително масло, благодарение на което се повишава тяхната възможност за свързване и пренос на различни вещества. Като химичен състав нанокластерите представляват смес от силициеви, калиеви и магнезиеви съединения, свързани с водороден атом, който е модифициран по такъв начин, че в електронната му обвивка има слабо свързан допълнителен електрон. Този електрон лесно се отдава и неутрализира свободните радикали. Това е единственият антиоксидант, който в процеса на отдаване на електрона не се превръща в свободен радикал, а се разпада на лесно усвоими за организма вещества – силиций, калий, магнезий (които са в йонна форма), водород и вода.

Хидроцел е най-мощният антиоксидант, който неутрализира и обезврежда свободните радикали, образуващи се в организма в процеса на неговата жизнена дейност.

Количеството на свободните радикали в организма нараства при употреба на мазна храна и захар, при постъпване на токсини и химически вещества от замърсен въздух и вода, затова този антиоксидант е необходим на жителите на големите градове и промишлените райони.

Хидроцел има меко оздравително действие и способства за: • подобряването на общото здравословно състояние;
• поефективното усвояване на хранителните вещества;
• повишаването на жизнения тонус;
• нормализирането на обменните процеси;
• увеличаването на енергийните ресурси на организма;
• подобряването на умствената дейност;
• забавянето на процесите на стареене;
• отстраняването на нарушенията, предизвикани от вредното действие на свободните радикали, които са причина за развитието на много от хроничните заболявания.

Форма на отпускане: разтвор – по 60 мл в опаковка.

Начин на приложение: по 8 капки 1 път дневно, разтворени в чаша вода.

Противопоказания: Няма!