Нейтроник

Спецификация:
За защита от излъчванията на мобилни средства за връзка и микровълнови фурни използвайте Нейтроник МГ–03. За защита от излъчванията на телевизори и персонални компютри използвайте Нейтроник МГ–04.

Ако електромагнитните излъчвания бяха видими и можеше да се види как те проникват във всяка клетка на организма и изменят функционалното състояние на всички органи и системи, то работещите в съвременните учреждения и офиси биха били ужасени и биха отказали да ходят на работа. Човешкият организъм има естествено електромагнитно поле. Външните въздействия при резонанс на вибрациите предизвикват деформация на вибрациите или нежелателно засилване на биологичната активност на организма. Това води до функционално разстройство на органите, а при продължително въздействие – до патологии. Има пределна граница, при преминаването на която процеса на разрушаване на организма вече е необратим.

Изследванията показват, че за хората, които постоянно използват компютър, са характерни симптоми като умора, раздразнителност, главоболие, нарушения в паметта, проблеми в половата област, дефекти в главния мозък на новородените, увеличаване на риска от спонтанен аборт до 80%, на риска от онкологични заболявания 10–15 пъти, увеличаване на щитовидната жлеза и др.

Мобилните средства за комуникация действат разрушаващо на главния мозък. Електромагнитните вълни, излъчвани от мобилен телефон, намиращ се близо до ухото, предизвикват в невроните на централната нервна система на човека резонанс, многократно засилващ стреса. Хората, използващи мобилни телефони, постоянно се намират под силно напрежение. Клетките на мозъка им умират няколко пъти побързо, отколкото тези на хората, които не използват мобилен телефон. Това води до влошаване на паметта и намаляване на способността за познавателна дейност, до често главоболие, световъртеж, а също и проблеми с концентрацията.

А какво да се прави с всички тези бързо разпространяващи се излъчващи средства, които увеличават общата плътност на електромагнитната енергия? Ако чрез научните изследвания е доказано негативното влияние на излъчванията върху репродуктивната функция на организма, то някога ще настъпи период на рязко влошаване на здравето и ще се увеличи броя на децата с вродени патологии.

Никой не може да предвиди точно отделните последствия от безумния стремеж на човека към удобство и комфорт във всяка една сфера. Поради това е необходимо проблемът с електронния смог да бъде решен. Нейтроник, създаден от руски учени, е решение на този проблем. Неговото използване е една от важните посоки за хармонизация на обкръжаващата ни среда.

Нейтроник представлява специална антена с размери 30 х 30 х 0,6 мм. Кристалната решетка на антената притежава свойството на кристала да поглъща и преобразува електромагнитната енергия. Екипът, разработил Нейтроник, си поставя за задача да преобразува излъчванията на телевизора, компютъра, мобилния и радиотелефона по такъв начин, че да не се влошава първоначалната характеристика на електронната техника и да се отстрани вредното влияние на излъчванията върху човешкия организъм.

Антената се възбужда от излъчващото устройство и създава свое поле, което, взаимодействайки с полето на излъчващото устройство, преобразува спектъра на излъчване във форма, безопасна за човека.

Нейтроник намалява до безопасно ниво електромагнитното влияние върху човешкия организъм. В първите часове след поставянето му той намалява от 2 до 4 пъти електромагнитното поле. В течение на следващите 7–10 денонощия това поле продължава да се намалява и достига до ниво, при което не се усеща, дори при постоянна работа на излъчващото устройство.

По данни на Комисията за контрол на електронни средства Нейтроник намалява стойностите на ниско енергийното рентгеново излъчване на персоналния компютър до нивото на естествения радиационен фон.

При използване на Нейтроник натоварването на организма не води до патологии и 2-3 часа след приключване на работа човешкият организъм се възстановява без остатъчни негативни последствия, което съответства на нормалния работен режим без излъчващи устройства.

Мястото на закрепване на Нейтроник отговаря на посоката на създаваното от него поле.

Поставете Нейтроник на съответната повърхност (без да го огъвате), като спазвате посоката горе – долу. На мобилен телефон Нейтроник се поставя на гърба на самия апарат, под калъфката, върху батерията или под нея.

При липса на място върху корпуса на монитора на компютъра или телевизора, Нейтроник се поставя в долния ляв ъгъл на самия екран.

След като веднъж сте залепили Нейтроник, неговото отлепване и преместване на друго място е нежелателно. Това нарушава неговата структура и води до загуба на защитните свойства.