ОВП-метър

Спецификация:

Диапазон 999 мВ, чуствителност 1 мВ, точност 5 мВ, срок на действие 700 часа, размер 175 х 41 х 23 мм, тегло 78 g, условия за работа: температура от 0 до 50 °С, относителна влажност min 95%.

ОВП-метърът е прибор за измерване на окислително-възстановителния потенциал на течностите. Снабден е с достъпен захранващ източник и позволява лесна замяна на батериите.

Приборът е предназначен за измерване на ОВП единствено на водата и на слаби водни разтвори на соли, киселини и основи. Този прибор модел HI 98201 (производител Hanna Instruments) не е предназначен за измерване на ОВП на концентрирани киселини и основи, многокомпонентни водни и неводни разтвори, битови и промишлени химически и други високо активни съединения. Не се препоръчва също така да се измерват ОВП на хранителни продукти (супи, компоти, сокове и др.), а също така и на биологични течности (кръв, урина, слюнка), алкохолни и газирани напитки.

ОВП-метърът модел HI 98201 представлява относителен измерител на окислително-възстановителния потенциал на воден разтвор. За прецизни измервания на ОВП е необходимо да се използват специални ОВП-метри други модели.

При работа с ОВП-метъра модел HI 98201 е необходимо строго да се спазват инструкциите за използването му.

Инструкция за работа с ОВП – метър
1. Свалете защитната капачка на прибора;
2. Включете прибора, използвайки копчето, което се намира на горната му страна;
3. Поставете прибора в течността до нивото на указаната на задната стена черна черта. Не потапяйте прибора по-дълбоко от черната черта.
4. Разбъркайте леко с прибора измерваната течност. Това се прави за по–точно разпределение на заряда на течността. Показанията на прибора могат да се определят след минута, тъй като в началото показанията непрекъснато се променят.
5. След измерването измийте с чиста вода (желателно е да е дестилирана) прибора и го оставете на кърпа или салфетка да се изтече водата, изключете го от копчето, което се намира на горната страна на прибора, и поставете защитната капачка.
6. Ако се съмнявате, че приборът не отчита точно, трябва да го почистите като внимателно изтриете края на електрода с натопена в спирт хартиена кърпа или салфетка.
7. Примигващи цифри на екрана или липсата на такива са индикатор, че трябва да се сменят батериите.
8. Смяната на батериите протича по следния начин: махнете подвижната капачка, разположена на горната част на прибора, сменете старите батерии с нови и затворете капачката.
9. Батериите са 4 бр. стандартен размер 1,4 волта.